Mosėdžio gimnazijos V (5-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1957-1958 mokslo metų abiturientų laida – 20 abiturientai.

5_laida

XI klasė –  20 abiturientų:

 • Stasys Bartkevičius
 • Antanas Beinoras
 • Jovita Blauzdytė
 • Aldona Brenčiutė
 • Adelė Donelaitė
 • Vacė Donelaitė
 • Donatas Jonkus
 • Vacė Juočytė
 • Aldona Laurinavičiutė
 • Vacys Litvinas
 • Gerimantas Narkus
 • Petras Narvilas
 • Jadvyga Paulauskaitė
 • Karolis Paulauskas
 • Kostas Pliuškys
 • Benas Raudys
 • Adomas Rimkus
 • Vladas Rimkus
 • Irena Rimkutė
 • Rimas Rokas