Mosėdžio gimnazijos IV (4-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1956-1957 mokslo metų abiturientų laida – 21 abiturientai.

4_laida

XI klasė – auklėtoja Elena Bložytė, 21 abiturientas:

 • Romas Alminas
 • Aldona Alseikaitė
 • Marytė Baužytė
 • Simonas Daukantas
 • Petrė Domarkaitė
 • Jurgis Galdikas
 • Juozas Gedgaudas
 • Danielius Gricius
 • Alfonsas Jonuševičius
 • Bernadeta Leilionaitė
 • Zosė Liutkutė
 • Regina Razgaitė
 • Valė Rimkutė
 • Adelė Rušinksaitė
 • Adelė Sėlenytė
 • Birutė Šikšniūtė
 • Rūta Smilgytė
 • Algis Šopaga
 • Verutė Valančiauskaitė
 • Joana Zūbaitė