Mosėdžio gimnazijos XXV (25-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1977-1978 mokslo metų abiturientų laida – 62 abiturientai.

25_laida

XIa klasė – auklėtoja Irena Šilingienė,31 abiturientas.

 • Alseikaitė Judita
 • Alšauskaitė Danutė
 • Baužytė Nijolė
 • Barkutė Marytė
 • Balsys Bronius
 • Daržinskas Stasys
 • Dimaitė Adelė
 • Eglynaitė Birutė
 • Ereminaitė Genutė
 • Gedminaitė Birutė
 • Gvazdžiauskas Algirdas
 • Januškaitė Eugenija
 • Kalendra Vytautas
 • Kinčius Algirdas
 • Kubiliutė Verutė
 • Meškytė Valerija
 • Narmontaitė Palmira
 • Pilibaitytė Aldona
 • Pilibaitytė Kazimiera
 • Pociutė Vilija
 • Razmutė Aldona
 • Sėlenis Algirdas
 • Stončaitytė Laima
 • Stončaitė Birutė
 • Sparnauskas Ramutis
 • Šemetaitė Danutė
 • Šilingas Artūras
 • Vaitelavičiūtė Virgina
 • Vyšniauskaitė Birutė
 • Žabinskaitė Janina
 • Žeimys Kostas