Mosėdžio gimnazijos XXIII (23-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1975-1976 mokslo metų abiturientų laida – 44 abiturientai.

23_laida2

XIb klasė – auklėtoja Irena Jurkšienė, 22 abiturientai.

 • Apulskis Zigmas
 • Baužytė Jadvyga
 • Dabrys Valdas
 • Endriuškaitė Virginija
 • Gajauskaitė Zinaida
 • Jurkutė Ona
 • Kniežaitė Jadvyga
 • Liebutė Aldona
 • Lengvytė Alma
 • Meškys Juozas
 • Narkutė Bronė
 • Narmontaitė Aldona
 • Narmontas Kazys
 • Petrauskas Bronius
 • Pučinskas Pranas
 • Raišuotytė Bronė
 • Rumbutytė Birutė
 • Remenytė Bronė
 • Stonkutė Genė
 • Šopaitė Birutė
 • Valužis Justinas
 • Vengalis Vytautas