Mosėdžio gimnazijos XXIII (23-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1975-1976 mokslo metų abiturientų laida – 44 abiturientai.

23_laida1

XIa klasė – auklėtojas Bronius Baranauskas,22 abiturientai.

 • Barkutė Vanda
 • Daukantaitė Violeta
 • Daukintytė Regina
 • Galdikaitė Judita
 • Galdikas Albinas
 • Gikaras Rimas
 • Jonikas Stasys
 • Kidykas Vacys
 • Kniūkšta Rimantas
 • Kubiliutė Jadvyga
 • Lukošius Vidas
 • Macytė Janina
 • Martinkus Vincas
 • Narmontas Antanas
 • Piekutė Severina
 • Petrauskaitė Danutė
 • Raveikytė Irena
 • Reliugaitė Zita
 • Rušinskas Aloyzas
 • Skaraitė Zina
 • Untulytė Vida
 • Veitaitė Vilija