Mosėdžio gimnazijos XXII (22-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1974-1975 mokslo metų abiturientų laida – 50 abiturientų.

22-2

XIb klasė – auklėtojas Jonas Jurevičius, 24 abiturientai.

 • Daukantas Kostas
 • Donėla Vytautas
 • Gerasimavičius Kazys
 • Gerasimavičius Zigmas
 • Japertas Vytautas
 • Jasaitė Adelė
 • Kinčiutė Virginija
 • Knieža Jonas
 • Kusas Valys
 • Martinkus Alfonsas
 • Memgaudas Stasys
 • Meškytė Genė
 • Narmontaitė Ona
 • Pabrėžaitė Liuda
 • Pakulytė Bronė
 • Petkutė Raimonda
 • Ronkytė Sigita
 • Rudys Adomas
 • Simonavičiutė Joana
 • Skiudulas Saulius
 • Vaitelytė Judita
 • Valančauskas Gediminas
 • Zobernis Mindaugas
 • Žeimytė Joana