Mosėdžio gimnazijos XXI (21-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1973-1974 mokslo metų abiturientų laida – 40 abiturientų.

21_laida2

XIb klasė – auklėtoja Irena Šilingienė, 20 abiturientų.

 • Aklytė Marytė
 • Apulskytė Virgina
 • Beniušis Ignas – Algirdas
 • Daukantaitė Alma
 • Galdikaitė Irina
 • Gvazdžiauskaitė Janina
 • Jablonskytė Milda
 • Jonkus Petras
 • Kuprytė Janina
 • Malūkaitė Stasė
 • Mockutė Gilma
 • Narmontaitė Regina
 • Pliuškys Jonas
 • Rušinskaitė Jadvyga
 • Skaraitė Adelė
 • Staigvilaitė Adelė
 • Vainoras Gerimantas
 • Valantinaitė Julija
 • Valužytė Danutė
 • Žeimytė Kazytė