Mosėdžio gimnazijos XVIII (18-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1970-1971 mokslo metų abiturientų laida – 39 abiturientai.

18_laida

XIa klasė – auklėtoja Irena Jurkšienė, 18 abiturientų.

 • Ažondenytė Jovita
 • Bastytė Virgina
 • Eidėjutė Danutė
 • Brazdauskaitė Valerija
 • Gedminas Vaclovas
 • Kidykas Algis
 • Malūkaitė Danutė
 • Memgaudaitė Ina
 • Meškytė Janina
 • Narmontaitė Janina
 • Normantaitė Stanislava
 • Puškoriutė Alma
 • Riepšaitė Justina
 • Simutytė Vida
 • Stankevičius Vytautas
 • Stončaitė Adelė
 • Šopagaitė Aldona
 • Vyniautaitė Adelė

XIb klasė – auklėtojas Jonas Jurevičius, 21 abiturientai .

 • Abrutytė Aldona
 • Apulskis Valerijus
 • Čepauskaitė Elytė
 • Domarkaitė Irena
 • Druskinis Juozas
 • Einikis Vytautas
 • Galdikas Edvardas
 • Giedraitė Genė
 • Gvazdžiauskaitė Stasė
 • Kubiliutė Ona
 • Litvinas Pranas
 • Meškys Kazys
 • Narmontaitė Marytė
 • Pauliukaitė Genė
 • Pakulytė Virgina
 • Simutytė Genė
 • Stanius Jonas
 • Šimkus Algis
 • Urbšaitė Ramutė
 • Vainoraitė Danutė
 • Žilinskaitė Danutė