Mosėdžio gimnazijos XVII (17-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1969-1970 mokslo metų abiturientų laida – 39 abiturientai.

17_laida

XIa klasė – auklėtoja Irena Šilingienė, 20 abiturientų.

 • Andriekutė Jadvyga
 • Baužytė Danutė
 • Bertašiutė Janina
 • Benetis Juozas
 • Dargytė Birutė
 • Kaubrytė Stasė
 • Kažytė Jadvyga
 • Kidykaitė Bronė
 • Leilionaitė Birutė
 • Mikuta Bronius
 • Narmontas Pranas
 • Stonkutė Vaclava
 • Stasiutė Ona
 • Skersis Vacys
 • Šedvydis Juozas
 • Šmita Antanas
 • Taučius Kęstutis
 • Valatkaitė Liuda
 • Vaškytė Alina
 • Vitkutė Birutė

XIb klasė – auklėtoja Laima Dabrienė, 19 abiturientų.

 • Alseikaitė Elytė
 • Aklys Pranas
 • Blauzdytė Regina
 • Donėla Antanas
 • Dunauskaitė Danutė
 • Ereminaitė Petrė
 • Jokūbauskaitė Dalia
 • Leknius Algis
 • Lukošius Stasys
 • Mockutė Janina
 • Naruišytė Vida
 • Paulauskaitė Salva
 • Piekus Bronius
 • Pukinskaitė Janina
 • Skaraitė Vacė
 • Smulkytė Zita
 • Valantinaitė Marytė
 • Korzonaitė Dalia
 • Zabitytė Magdutė