Mosėdžio gimnazijos XVI (16-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1968-1969 mokslo metų abiturientų laida – 35 abiturientai.

16_laida

XIa klasė – auklėtoja Adelė Valančauskienė, 18 abiturientų.

 •   Baužys Justinas
 •   Daukantaitė Janina
 •   Ereminas Kazys
 • Gadeikytė Stasė
 •  Galdikaitė Verutė
 • Jablonskis Rimantas
 •  Jankauskaitė Adelė
 •  Japertaitė Vida
 •  Jautakis Adomas
 •  Kalendraitė Laima
 •  Memgaudas Rimantas
 •  Meškytė Severina
 •  Mockutė Elytė
 •  Narmontas Kazys
 • Prialgauskaitė Virginija
 •  Strazdauskaitė Vida
 • Šakinytė Ona
 •  Šopa Pranas

XIb klasė – auklėtoja Milda Grigaitienė, 17 abiturientų.

 •  Beniušytė  Birutė
 •  Brasas Alfonsas
 •  Bričkus Jurgis
 • Jablonskis Vytautas
 • Januškaitė Rožė
 •  Kniukštaitė Irena
 •  Markaitytė Adelė
 •  Markaitytė Genė
 •   Merkelytė Adelė
 •  Narkutė Danutė
 •   Šedvys Edvardas
 •  Tamošauskaitė Aldona
 •  Taučius Valys
 •  Uosis Edvardas
 •  Zabitytė Stasė
 •  Zubė Pranas
 •  Žilinskytė Alma