Mosėdžio gimnazijos XV (15-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1967-1968 mokslo metų abiturientų laida – 31 abiturientai.

15_laida

XI klasė – auklėtoja Genovaitė Liudaitė, 31 abiturientai

 • Janina Aklytė
 • Vida Bieliauskaitė
 • Tomas Budrys
 • Aleksas Bružas
 • Verutė Daržinskaitė
 • Birutė Gagilaitė
 • Danutė Gadeikytė
 • Antanas Gadeikis
 • Kostas Gedminas
 • Janina Guobaitė
 • Liudas Jautakis
 • Raimondas Jackus
 • Petras Kardokas
 • Virgina Leonavičiutė
 • Aldona Liudaitė
 • Jadvyga Narmontaitė
 • Stasė Narkutė
 • Jadvyga Paulauskaitė
 • Aloyzas Paulikas
 • Stasė Petrošiutė
 • Stasė Prialgauskaitė
 • Adelė Prišmontaitė
 • Alma Pilibaitytė
 • Alma Rimkutė
 • Genė Simaitytė
 • Aldona Staniutė
 • Antanas Šakinis
 • Stasys Šakinis
 • Danutė Vaškytė
 • Vilija Vičiulytė
 • Vytautas Vyniautas