Mosėdžio gimnazijos XIV (14-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1966-1967 mokslo metų abiturientų laida – 37 abiturientai.

14_laida

XIa klasė – auklėtoja Elona Šedvydienė, 19 abiturientai

 • Stasė Bočiutė
 • Genė Baužytė
 • Bronė Černeckytė
 • Lina Čižauskaitė
 • Jūratė Daugėlaitė
 • Jurgis Gurauskas
 • Nina Kidykaitė
 • Liuda Kinčiutė
 • Pranas Leonavičius
 • Kazys Leknius
 • Valė Motiejauskaitė
 • Birutė Markauskaitė
 • Danutė Merkelytė
 • Stasys Pabrėža
 • Regina Rušinskaitė
 • Genė Skruibytė
 • Juozas Šopaga
 • Virgina Vičiutė
 • Stasys Žeimys

XIa klasė – auklėtoja Adelė Valančauskienė, 18 abiturientai

 • Nijolė Baranauskaitė
 • Janina Domarkaitė
 • Anicetas Galdikas
 • Antanas Gedminas
 • Janina Gedrimaitė
 • Jadvyga Jonušaitė
 • Kazys Jurkus
 • Adelė Knystautaitė
 • Janina Kubiliutė
 • Vitalijus Lipinskas
 • Stasė Mikūtaitė
 • Gertrūda Rancaitė
 • Jadvyga Skaraitė
 • Jadvyga Simonavičiutė
 • Justina Šimkutė
 • Justinas Vaičiulis
 • Petrutė Veitaitė
 • Leonora Vaškytė