Mosėdžio gimnazijos XIII (13-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1965-1966 mokslo metų abiturientų laida – 28 abiturientai.

13_laida

XI klasė – auklėtoja Aldona Mikelionytė, 28 abiturientai

 • Stasė Ažondenytė
 • Jovita Butkutė
 • Vacys Daukontas
 • Antanas Dobrovolskis
 • Pranas Gadeikis
 • Teodoras Grigaitis
 • Kostas Gvazdžiauskas
 • Irutė Gvazdžiauskaitė
 • Marytė Jackutė
 • Stasė Jonkutė
 • Bronė Jurgutytė
 • Stasė Jurkutė
 • Ričardas Končius
 • Pranas Kuprys
 • Rūta Leilionaitė
 • Aldona Litvinaitė
 • Petrutė Padleckytė
 • Olė Paulauskaitė
 • Aldona Pilibaitytė
 • Edmundas Rimkus
 • Jadzė Ronkytė
 • Danutė Ruikaitė
 • Jadzė Simutytė
 • Magdutė Šemetaitė
 • Adelė Šopagaitė
 • Bronė Vaškytė
 • Angelė Vyniautaitė
 • Alma Zūbaitė