Mosėdžio gimnazijos XII (12-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1964-1965 mokslo metų abiturientų laida – 23 abiturientai.

12_laida

XI klasė – auklėtoja Nijolė Dainauskaitė, 23 abiturientai

 • Stasė Alšauskaitė
 • Bronė Ažondenytė
 • Liucija Baranauskaitė
 • Laima Gedminaitė
 • Petras Gvazdžiauskas
 • Zina Japertaitė
 • Algirdas Jotkus
 • Stasė Kuprytė
 • Juozas Leilionas
 • Rasa Merkelytė
 • Dalia Narmontaitė
 • Genė Paulauskaitė
 • Stasys Paulauskas
 • Justinas Petrauskas
 • Rūta Prialgauskaitė
 • Irena Razgaitytė
 • Stasė Rimkutė
 • Magdutė Rumbutytė
 • Stasė Staniutė
 • Elytė Šėmaitė
 • Justina Vaškytė
 • Alfonsas Zūbė
 • Vacė Žilinskaitė