DOVANA – ,,AUŠRA PO 140 METŲ“

    Idėja perleisti pirmąjį lietuvišką mėnraštį ,,Aušra“ įkvėpė ir subūrė prasmingam darbui istorikus, raštijos, kalbos, knygų kultūros tyrinėtojus bei leidėjus. Remiant Mecenatui Praniui Kizniui, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas bei leidykla ,,Petro...