2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001) Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Skuodo rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė. Projekte dalyvauja: Bartuvos progimnazija, Mosėdžio gimnazija ir Ylakių gimnazija. Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos: Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas; Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas. Projekte dalyvaujančios Skuodo rajono mokyklos gavo 1–4 klasių ir 5–8 klasių priemonių ir įrangos komplektus. Šių priemonių ir įrangos dėka mokyklos įsikūrė laboratorijas, kuriose mokiniai gali tyrinėdami, darydami bandymus pažinti mus supančią aplinką ir gamtą. Yra paruošta ir projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html patalpinta medžiaga mokytojams, kaip ugdyti mokinių gebėjimus naudojantis įsigytomis priemonėmis. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės politikos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų. Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.). Projekto pristatymas Mosėdžio gimnazijoje. Daugiau info rasite či

 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.
Skuodo rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė. Projekte dalyvauja: Bartuvos progimnazija, Mosėdžio gimnazija ir Ylakių gimnazija.
Projekto įgyvendinimo metu buvo vykdomos šios veiklos:
Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;
Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Projekte dalyvaujančios Skuodo rajono mokyklos gavo 1–4 klasių ir 5–8 klasių priemonių ir įrangos komplektus. Šių priemonių ir įrangos dėka mokyklos įsikūrė laboratorijas, kuriose mokiniai gali tyrinėdami, darydami bandymus pažinti mus supančią aplinką ir gamtą.
Yra paruošta ir projekto svetainėje „Vedlys“ http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html patalpinta medžiaga mokytojams, kaip ugdyti mokinių gebėjimus naudojantis įsigytomis priemonėmis.
Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės politikos fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.
Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d.).
Projekto pristatymas Mosėdžio gimnazijoje.
Daugiau info rasite čia