Techninio personalo darbuotojų sąrašas:

Eil. Nr. Vardas, Pavardė Pareigos Elektroninio pašto adresas
1  Povilas Jablonskis   Ūkvedys  –
2  Stefanija Barkienė  Specialistė  buhalterija@mosedis.lt
3  Zina Ramonienė  Raštinės vedėja  sekretore@mosedis.lt
4  Daiva Višinskienė  Laborantė  daivule71@gmail.com
5  Jurgita Beniušienė (vaiko priežiūros atostogose)  Sekretorė  jurgitaben@yahoo.com
6  Vaclovas Zaboras  Technikos inžinierius  vaczbr@gmail.com
7  Augustina Piečienė  Valytoja   –
8  Ona Budrikienė  Valytoja   –
9  Janina Memgaudienė  Valytoja   –
10  Vaida Alšauskienė  Valytoja   –
11  Daiva Zabitienė  Valytoja   –
12  Alina Pilibaitienė  Valytoja   –
13  Aldona Mažonienė  Valytoja   –
14  Vaida Kuprienė  Rūbininkė  vaida73@gmail.com
15  Stanislovas Piečius  Vairuotojas   –
16  Vidmantas Klova  Vairuotojas   –
17  Ignas Jonaitis  Vairuotojas   –
18  Valentinas Stonkus  Vairuotojas   –
19  Edvardas Galdikas  Darbininkas   –
20  Petras Jonkus  Kiemsargis  –
21  Daiva Zonienė   –