Mokytojai

Eil. Nr.  Vardas, Pavardė  Pareigos  Elektroninio pašto adresas
 1  Audronė Šverienė  Gimnazijos direktorė  info@mosedis.lt
 2  Nijolė Prialgauskienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  nijoleprialg@gmail.com
 3  Virgina Jonkuvienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  virgina.jonkuviene@gmail.com
 4  Alvydas Drakšas  Matematikos mokytojas metodininkas  alva.draksas@gmail.com
 5  Marytė Šikšnienė  Matematikos,  informacinės tech. mokytoja metodininkė  mari.siksniene@gmail.com
 6  Rasma Staškuvienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Rasa258@gmail.com
 7  Elena Petrauskienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  elepetrau@gmail.com
 8  Laima Kaupienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  laikaup@gmail.com
 9  Vida Šopagaitė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  vidasop@gmail.com
 10  Lina Klovienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė  linklolina@gmail.com
 11  Liuda Alšauskaitė  Anglų kalbos vyr. mokytoja, soc. pedagogė  liudike11@yahoo.com
 12  Rasa Dargienė  Anglų kalbos vyr. mokytoja  dargienerasa@gmail.com
 13  Renata Pladiene  Anglų kalbos vyr. mokytoja  rpladiene@gmail.com
 14  Adelė Ancevičienė  Rusų kalbos,  technologijų vyr. mokytoja  adamosedis@gmail.com
 15 Vilma Gailienė Biologijos mokytoja metodininkė, Chemijos vyr. mokytoja vilma-gailiene@gmail.com
 16  Virgilijus Pajarskas  Geografijos mokytojas ekspertas  virgilijus.pajarskas@gmail.com
 17  Antanas Krištapavičius  Fizikos vyr. mokytojas  ontemose@gmail.com
 18   Lina Sėleniene  Istorijos mokytoja metodininkė  Iseleniene@gmail.com
 19 Irena Kaniavienė  Matematikos mokytoja metodininkė  kaniavienei@gmail.com
 20  Alina Gadeikienė  Muzikos vyr. mokytoja  alinagad11@gmail.com
 21  Jurgita Petrauskienė  Dailes vyr. mokytoja  jurgapetra@gmail.com
 22  Linas Šverys  Technologijos  mokytojas metodininkas  linas@mosedis.lt
 23  Aldona Jonušienė  Tikybos vyr. mokytoja, ekonomikos mokytoja   aldonaij@gmail.com
 24 Margarita Petrauskaitė  Tikybos mokytoja metodininkė ateitininkai@gmail.com
 25  Rimantas Bugailiškis  Kūno kultūros mokytojas  rimantasbugailiskis@gmail.com
 26 Giedrius Kova  Kūno kultūros mokytojas giedrius.kova@gmail.com
 27  Aldona Kleivienė  Pradinių klasių mokytoja metodininke  aldkleiviene@gmail.com
 28  Marijona Donėlienė  Pradinių klasių mokytoja metodininke  marijonad@gmail.com
 29  Laima Česnauskienė  Pradinių klasių vyr. mokytoja  lamesala@gmail.com
 30  Edita Petrauskienė  Pradinių klasių mokytoja metodininkė  edapetra@gmail.com
 31  Aldona Kidykienė  Pradinių klasių vyr.  mokytoja  kidykiene@gmail.com
 32  Jūrate Jonušienė  Pradinių klasių vyr. mokytoja   jjurate4@gmail.com
 33  Liuda Petrošienė  Pradinių klasių vyr. mokytoja  liudapetrosiene@gmail.com
 34   Dalia Noreikienė  Priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja dalianoreikiene@gmail.com
 35 Laima  Raudonienė  Pradinių klasių vyr. mokytoja  laima.raudoniene@gmail.com
 36  Loreta Jablonskienė  Priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja  loreta.jablonskiene@gmail.com
 37  Jūratė Baranauskaitė  Vokiečių kalbos mokytoja  
 38  Zita Šlečkuvienė  Papildomo ugdymo mokytoja zita.sleckuviene@gmail.com
 39  Daiva Stonkuvienė Bibliotekos vedėja  daiva.st40@gmail.com
 40  Inga Balienė  Logopedė  inga.bales@gmail.com
 41 Dalia Baužienė (vaiko priežiūros atostogose)  Soc. pedagogė  aliabauziene13@gmail.com
 42 Daiva Zonienė Pailgintos grupės auklėtoja zoniene4@gmail.com
 43