Mokytojai

Eil. Nr.  Vardas, Pavardė  Pareigos  Elektroninio pašto adresas
 1  Audronė Šverienė  Gimnazijos direktorė  info@mosedis.lt
 2  Nijolė Prialgauskienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  nijoleprialg@gmail.com
 3  Virgina Jonkuvienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  virgina.jonkuviene@gmail.com
 4  Alvydas Drakšas  Matematikos mokytojas metodininkas  alva.draksas@gmail.com
 5  Marytė Šikšnienė  Matematikos,  informacinės tech. mokytoja metodininkė  mari.siksniene@gmail.com
 6  Rasma Staškuvienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Rasa258@gmail.com
 7  Elena Petrauskienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  elepetrau@gmail.com
 8  Laima Kaupienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  laikaup@gmail.com
 9  Vida Šopagaitė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  vidasop@gmail.com
 10  Lina Klovienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė  linklolina@gmail.com
 11  Liuda Alšauskaitė  Anglų kalbos vyr. mokytoja  liudike11@yahoo.com
 12  Rasa Dargienė  Anglų kalbos vyr. mokytoja  dargienerasa@gmail.com
 13  Renata Pladiene  Anglų kalbos vyr. mokytoja  rpladiene@gmail.com
 14  Adelė Ancevičienė  Rusų kalbos,  technologijų vyr. mokytoja  adamosedis@gmail.com
 15  Juzefa Monkevičiene  Biologijos mokytoja metodininkė, Chemijos mokytoja  sparnuociai@gmail.com
 16  Vilma Gailienė  Biologijos mokytoja metodininkė, Chemijos vyr. mokytoja  vilma-gailiene@gmail.com
 17  Virgilijus Pajarskas  Geografijos mokytojas ekspertas  virgilijus.pajarskas@gmail.com
 18  Antanas Krištapavičius  Fizikos vyr. mokytojas  ontemose@gmail.com
 19  Lina Sėleniene  Istorijos mokytoja metodininke  Iseleniene@gmail.com
 20  Irena Kaniavienė  Matematikos mokytoja metodininke  kaniavienei@gmail.com
 21  Alina Gadeikienė  Muzikos vyr. mokytoja  alinagad11@gmail.com
 22  Jurgita Petrauskienė  Dailes vyr. mokytoja  jurgapetra@gmail.com
 23  Linas Šverys  Technologijos  mokytojas metodininkas  linas@mosedis.lt
 24  Aldona Jonušienė  Tikybos vyr. mokytoja, ekonomikos mokytoja  aldonaij@gmail.com
 25  Margarita Petrauskaitė  Tikybos mokytoja metodininke  ateitininkai@gmail.com
 26  Kūno kultūros vyr. mokytoja
 27  Giedrius Kova  Kūno kultūros mokytojas  giedrius.kova@gmail.com
 28  Aldona Kleivienė  Pradiniu klasių mokytoja metodininke  aldkleiviene@gmail.com
 29  Marijona Donėlienė  Pradiniu klasių mokytoja metodininke  marijonad@gmail.com
 30  Laima Česnauskienė  Pradiniu klasių vyr. mokytoja  lamesala@gmail.com
 31  Edita Petrauskienė  Pradinių klasių mokytoja metodininkė  edapetra@gmail.com
 32  Aldona Kidykienė  Pradiniu klasių vyr.  mokytoja  kidykiene@gmail.com
 33  Jūrate Jonušienė  Pradiniu klasių vyr. mokytoja  jjurate4@gmail.com
 34  Liuda Petrošienė  Pradiniu klasių vyr. mokytoja  liudapetrosiene@gmail.com
 35  Dalia Noreikienė  Priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja  dalianoreikiene@gmail.com
 36  Laima  Raudonienė  Pradiniu klasių vyr. mokytoja  laima.raudoniene@gmail.com
 37  Loreta Jablonskienė  Priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja  loreta.jablonskiene@gmail.com
 38  Jūratė Baranauskaitė  Vokiečių kalbos mokytoja
 39  Zita Šlečkuvienė  Papildomo ugdymo mokytoja  zita.sleckuviene@gmail.com
 40  Daiva Stonkuvienė  Bibliotekos vedėja  daiva.st40@gmail.com
 41  Ramunė Budrikienė (vaiko priežiūros atostogose)  Logopedė  rvaitkute@hotmail.com
 42  Inga Balienė  Logopedė  inga.bales@gmail.com
 43  Dalia Baužienė (vaiko priežiūros atostogose)  Soc. pedagogė  daliabauziene13@gmail.com