Administracija

Audronė Šverienė

Audronė Šverienė

Direktorė

(8 440) 762 33
(8 440) 443 34
info@mosedis.lt

Išsilavinimas: aukštasis.

1981 – 1985 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo matematikos mokytojo specialybę.

2003 m. suteikta matematikos mokytojo–metodininko kvalifikacinė kategorija. 

2001 – 2004 m. Klaipėdos universitete baigė magistrantūros studijas pagal švietimo vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.2002 – 2005 m. dirbo Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito konsultante.

2004 – 2007 m. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje dirbo Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos vertinimo išorės vertintoja.

2007 – 2013 m. Ugdymo plėtotės centre dirbo Švietimo konsultante, konsultavimo sritis „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“2010 m. suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija. 

2007 – 2014 m. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje dirba Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos vertinimo vadovaujančia išorės vertintoja.

Nuo 2012 m. studijuoja projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo lyderystės konsultantų rengimo programoje.

Nijolė Prialgauskienė

Nijolė Prialgauskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(8 440) 731 63
nijoleprialg@gmail.com

Išsilavinimas: aukštasis.

1996 m. baigė ŠPI socialinių mokslų bakalaurą ir įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.

1996 – 2000 m. Skuodo rajono Šačių vidurinės mokyklos mokytoja.

2001 –  2007  Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos mokytoja.

2007 – 2017  Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2016 m. Suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Virgina Jonkuvienė

Virgina Jonkuvienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

(8 618) 181 82
virgina.jonkuviene@gmail.com

Išsilavinimas: aukštasis.

1983 m.  baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lietuvių k. mokytojo specialybę.

2002 m. suteikta  lietuvių k. mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.

2003 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.

Nuo 2003 m. – nevyriausybinės organizacijos ,,Mosėdžio valančiukų kuopa“ vadovė.

Nuo 2012 m. – ugdymo karjerai koordinatorė gimnazijoje.