Mosėdžio gimnazija
Vadovai
Mokytojai
Techninis personalas
Struktūra
Mokytojai


 

Eil. Nr.  Vardas, Pavardė  Pareigos  Elektroninio pašto adresas
 1  Audronė Šverienė  Gimnazijos direktorė  info@mosedis.lt
 2  Nijolė Prialgauskienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 nijoleprialg@gmail.com
 3  Virgina Jonkuvienė  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
 virgina.jonkuviene@gmail.com
 4  Alvydas Drakšas  Matematikos mokytojas metodininkas
 alva.draksas@gmail.com
 5  Marytė Šikšnienė  Matematikos,  informacinės tech. mokytoja metodininkė
 mari.siksniene@gmail.com
 6  Rasma Staškuvienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 Rasa258@gmail.com
 7  Elena Petrauskienė  Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
 elepetrau@gmail.com
 8  Laima Kaupienė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  laikaup@gmail.com
 9  Vida Šopagaitė  Lietuvių kalbos vyr. mokytoja  vidasop@gmail.com
 10  Lina Klovienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė
 linklolina@gmail.com
 11  Liuda Alšauskaitė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė
 liudike11@yahoo.com
 12  Žydrūnas Ramanavičius  Anglų kalbos vyr. mokytojas  panteronas@gmail.com
 13  Adelė Ancevičienė  Rusų kalbos,  technologijų vyr. mokytoja  adamosedis@gmail.com
 14  Vilma Gailienė  Biologijos - chemijos mokytoja metodininkė
 vilma-gailiene@gmail.com
 15  Ieva Lebedytė
 Chemijos mokytoja  ieva.lebedyte@gmail.com
 16  Antanas Krištapavičius  Fizikos vyr. mokytojas  ontemose@gmail.com
 17  Virgilijus Pajarskas  Geografijos mokytojas metodininkas
 virgilijus.pajarskas@gmail.com
 18  Rasa Dargienė  Anglų kalbos vyr. mokytoja  dargienerasa@gmail.com
 19  Alina Gadeikienė  Muzikos vyr. mokytoja  alinagad11@gmail.com
 20  Margarita Petrauskaitė  Tikybos mokytoja metodininkė
 ateitininkai@gmail.com
 21  Linas Šverys  Technologijos  mokytojas metodininkas
 linas@mosedis.lt
 22  Aldona Jonušienė  Tikybos,  ekonomikos vyr. mokytoja  aldonaij@gmail.com
 23  Aldona Aklienė  Kūno kultūros vyr. mokytoja  aldute.barkute@gmail.com
 24  Giedrius Kova  Kūno kultūros mokytojas  giedrius.kova@gmail.com
 25  Lina Sėlenienė  Istorijos mokytoja metodininkė  lseleniene@gmail.com
 26  Aldona Kleivienė  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 aldkleiviene@gmail.com
 27  Edita Petrauskienė  Pradinių klasių vyr.  mokytoja  edapetra@gmail.com
 28  Aldona Kidykienė  Rusų kalbos  mokytoja  kidykiene@gmail.com
 29  Marijona Donėlienė  Pradinių klasių mokytoja metodininkė
 marijonad@gmail.com
 30  Irena Kaniavienė  Matematikos mokytoja metodininkė
 kaniava@takas.lt
 31  Liuda Petrošienė  Priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja  liudapetrosiene@gmail.com
 32  Laima Česnauskienė  Pradinių klasių vyr. mokytoja  lamesala@gmail.com
 33  Jūratė Jonušienė  Pradinių klasių mokytoja  jjurate4@gmail.com
 34  Dalia Noreikienė  Priešmokyklinės grupės vyr. mokytoja  dalianoreikiene@gmail.com
 35  Zita Šlečkuvienė  Papildomo ugdymo mokytoja  
 36  Vita Pajarskienė  Papildomo ugdymo vyr. mokytoja  vita.pajarskiene@gmail.com
 37  Ramunė Budrikienė (vaiko priežiūros atostogose)
 Logopedė  rvaitkute@hotmail.com
 38  Rasa Lukoševičienė  Logopedė  
 39  Pladienė Renata  Anglų kalbos vyr. mokytoja  rpladiene@gmail.com
 40  Petrauskienė Jurgita  Dailės vyr. mokytoja  jurgapetra@gmail.com
 41  Dalia Baužienė  Soc. pedagogė  tikslioji@gmail.com

  


NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos