Mosėdžio gimnazija
Vadovai
Mokytojai
Techninis personalas
Struktūra
Vadovai

Direktorė Audronė Šverienė


Telefono nr.: (8 440) 762 33

Faksas: (8 440) 443 34

El. paštas info@mosedis.lt

Išsilavinimas: aukštasis.

1981 – 1985 m. Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute įgijo matematikos mokytojo specialybę. 

2003 m. suteikta matematikos mokytojo–metodininko kvalifikacinė kategorija.

2001 – 2004 m. Klaipėdos universitete baigė magistrantūros studijas pagal švietimo vadybos studijų programą ir įgijo edukologijos magistro kvalifikacinį laipsnį.

2002 – 2005 m. dirbo Bendrojo lavinimo mokyklų vidaus audito konsultante.

2004 – 2007 m. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje dirbo Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos vertinimo išorės vertintoja.

2007 – 2013 m. Ugdymo plėtotės centre dirbo Švietimo konsultante, konsultavimo sritis „Vadovų atestacijos nuostatai, veiklos vertinimo kriterijai ir vertinimo metodika“

2010 m. suteikta I vadybinė kvalifikacinė kategorija.

2007 – 2014 m. Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje dirba Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos vertinimo vadovaujančia išorės vertintoja.

Nuo 2012 m. studijuoja projekto „Lyderių laikas 2“ švietimo lyderystės konsultantų rengimo programoje.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Nijolė Prialgauskienė


Telefono nr.: (8 440) 731 63

El. paštas: nijoleprialg@gmail.com

 Išsilavinimas: aukštasis.

1996 m. baigė ŠPI socialinių mokslų bakalaurą ir įgijo pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją.

1996 - 2000 m. Skuodo rajono Šačių vidurinės mokyklos mokytoja.

2001 -  2007  Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos mokytoja.

2007 - 2017  Skuodo rajono Šačių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

2016 m. Suteikta III vadybinė kvalifikacinė kategorija.
 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Virgina Jonkuvienė


Telefono nr.: (8 618) 181 82
 

El. paštas: virgina.jonkuviene@gmail.com

Išsilavinimas: aukštasis.

1983 m.  baigė Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo lietuvių k. mokytojo specialybę.

2002 m. suteikta  lietuvių k. mokytojo-metodininko kvalifikacinė kategorija.


2003 m. suteikta II vadybinė kvalifikacinė kategorija.


Nuo 2003 m. – nevyriausybinės organizacijos ,,Mosėdžio valančiukų kuopa“ vadovė.


Nuo 2012 m. – ugdymo karjerai koordinatorė gimnazijoje.

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams Povilas Jablonskis

Telefono nr.: (8 686) 871 05


NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos