Mosėdžio gimnazija
1 Laida
2 Laida
3 Laida
4 Laida
5 Laida
6 Laida
7 Laida
8 Laida
9 Laida
10 Laida
11 Laida
12 Laida
13 Laida
14 Laida
15 Laida
16 Laida
17 Laida
18 Laida
19 Laida
20 Laida
21 Laida
22 Laida
23 Laida
24 Laida
25 Laida
26 Laida
27 Laida
28 Laida
29 Laida
30 Laida
31 Laida
32 Laida
33 Laida
34 Laida
35 Laida
36 Laida
37 Laida
38 Laida
39 Laida
40 Laida
41 Laida
42 Laida
43 Laida
44 Laida
45 Laida
46 Laida
47 Laida
48 Laida
49 Laida
50 Laida
51 Laida
52 Laida
53 Laida
54 Laida
55 Laida
56 Laida
57 Laida
58 Laida
59 Laida
60 Laida
61 Laida
62 Laida
63 Laida
64 Laida
65 Laida
28 Laida

Mosėdžio gimnazijos XXVIII (28-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1980-1981 mokslo metų abiturientų laida - 61 abiturientas.


XIa klasė - auklėtoja Aldona Kvietkauskienė, 32 abiturientai.

 • Anužytė Adelė
 • Barkutė Irena
 • Bertulytė Aldona
 • Bružaitė Audronė
 • Bružas Algis
 • Butkutė Gražina
 • Daukantas Alvydas
 • Daukintis Vacys
 • Donėla Jonas
 • Ereminaitė Bronė
 • Gadeikytė Aušra
 • Galdikaitė Gilianda
 • Jakštaitė Marytė
 • Jotkus Valys
 • Ketleriutė Daiva
 • Knieža Vidas
 • Lekstutis Arvydas
 • Lukauskaitė Genutė
 • Markauskas Edvardas
 • Memgaudas Justinas
 • Motiejauskaitė Danutė
 • Pakulytė Ina
 • Paulauskas Alfredas
 • Pauliukaitė Laima
 • Petralevičiutė Danutė
 • Pikturnaitė Aldona
 • Skridailaitė Gražina
 • Skridailaitė Virgina
 • Stonkutė Regina
 • Šopaga Edmundas
 • Žvinklytė Virgina
 • Žvinklytė regina
XIb klasė - auklėtoja Danguolė Šiaulienė, 29 abiturientai.
 • Andriekus Antanas
 • Bričkutė Vilija
 • Bručaitė Milda
 • Bručas Algirdas
 • Bugenis Algimantas
 • Dimaitė Gražina
 • Dvarionaitė Stanislava
 • Einikytė Bronė
 • Gvazdauskytė Zita
 • Jazbutis Pranas
 • Jokubauskaitė Irena
 • Jokubauskaitė Vida
 • Juoskaudaitė Alina
 • Klovaitė Vilija
 • Kulnickis  Vytautas
 • Liekytė Ona
 • Lipinskaja Svetlana
 • Malūkas Povilas
 • Mockus Virgaudas
 • Paulauskaitė Laima
 • Petrauskaitė Vilija
 • Petrauskas Gintautas
 • Pilibaitis Vytautas
 • Raginiutė Danguolė
 • Reminas Donatas
 • Simaitis Audris
 • Šiema Stanislovas
 • Šlečkus Stanislovas
 • Untulis Stanislovas

 


NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos