Mosėdžio gimnazija
1 Laida
2 Laida
3 Laida
4 Laida
5 Laida
6 Laida
7 Laida
8 Laida
9 Laida
10 Laida
11 Laida
12 Laida
13 Laida
14 Laida
15 Laida
16 Laida
17 Laida
18 Laida
19 Laida
20 Laida
21 Laida
22 Laida
23 Laida
24 Laida
25 Laida
26 Laida
27 Laida
28 Laida
29 Laida
30 Laida
31 Laida
32 Laida
33 Laida
34 Laida
35 Laida
36 Laida
37 Laida
38 Laida
39 Laida
40 Laida
41 Laida
42 Laida
43 Laida
44 Laida
45 Laida
46 Laida
47 Laida
48 Laida
49 Laida
50 Laida
51 Laida
52 Laida
53 Laida
54 Laida
55 Laida
56 Laida
57 Laida
58 Laida
59 Laida
60 Laida
61 Laida
62 Laida
63 Laida
64 Laida
65 Laida
26 Laida

Mosėdžio gimnazijos XXVI (26-oji) laida – Mosėdžio vidurinės mokyklos 1978-1979 mokslo metų abiturientų laida - 77 abiturientai.

XIa klasė - auklėtoja Laima Dabrienė, 25 abiturientai.

 • Ažundenis Robertas
 • Barkutė Aldona
 • Barkutė Genovaitė
 • Balandytė Ramutė
 • Daukintytė Bronė
 • Dronseika Algirdas
 • Gadeikytė Irena
 • Gadeikytė Ramutė
 • Galdikaitė Ona
 • Kataržytė Aldona
 • Kaupas Stanislovas
 • Kinčiutė Judita
 • Kniūkštaitė Regina
 • Leilionas Stasys
 • Mačernytė Svajonė
 • Mažrimaitė Danutė
 • Memgautaitė Rima
 • Miliutė Aldona
 • Paulauskaitė Lina
 • Paulauskas Algirdas
 • Paulauskas Vytautas
 • Pauliukaitė Janina
 • Pušinskas Petras
 • Skaraitė Aldona
 • Šimkutė Elvyra
XIb klasė - auklėtoja Barbora Baranauskienė,26 abiturientai.
 • Abrutytė Onutė
 • Armalis Alfredas
 • Budrikytė Vilija
 • Dabrytė Ramunė
 • Dabrytė Vilma
 • Dobrovolskytė Elena
 • Dobrovolskis Aleksas
 • Einikytė Rasa
 • Gadeikis Aloyzas
 • Gurauskaitė Danutė
 • Gurauskaitė Laima
 • Gurauskas Kazys
 • Jucius Zenonas
 • Jurkšas Arvydas
 • Kinčiutė Genutė
 • Kontrimaitė Nijolė
 • Krasauskaitė Liuda
 • Macevičiutė Irena
 • Markauskaitė Janina
 • Memgaudas Zigmas
 • Mikūtaitė Lina
 • Nykartaitė Janina
 • Skara Bronius
 • Šopa Stasys
 • Tamavičiutė Lilija
 • Untulytė Gražina
XIc klasė - auklėtoja Irena Jurkšienė, 26 abiturientas.
 • Alšauskas Kazys
 • Bagočius Bronislovas
 • Baužytė Birutė
 • Bružaitė Birutė
 • Domarkaitė Genovaitė
 • Dvarionaitė Irena
 • Eglinskas Steponas
 • Galdikaitė Virgina
 • Gedrimaitė Adelė
 • Gliožerytė Genė
 • Intaitė Angelė
 • Jakučinskaitė Justina
 • Juzumas Zigmas
 • Kryževičiutė Stanislava
 • Kungytė Rima
 • Kusas Juozas
 • Leilionas Povilas
 • Lengvytė Alina
 • Malūkaitė Irena
 • Pliuškytė Laima
 • Raišuotytė Regina
 • Rušinskas Antanas
 • Stončaitis Juozas
 • Tautkus Aleksas
 • Tirevičius Zenonas
 • Žilinskaitė IrenaNaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos