Mosėdžio gimnazija
Tvarkos
Mokyklos istorija
Vizija, misija
Veiklos įsivertinimas
Teisinė informacija
Planavimo dokumentai
Korupcijos prevencija
Projektai
Organizacijos
Darbo užmokestis
Biudžeto vykdymo ataskaita
Finansinė informacija
Veiklos, strategijos
Mosėdžio miestelis
Viešieji pirkimai
Tvarkos

 

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

SKUODO RAJONO MOSEDŽIO GIMNAZIJOS INFORMACINIU IR KOMUNIKACINIU TECHNOLOGIJU NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJU STEBESENOS IR KONTROLES DARBO VIETOJE TVARKA

SKUODO RAJONO MOSEDŽIO GIMNAZIJOS DARBUOTOJU ASMENS DUOMENU TVARKYMO IR  SAUGOJIMO POLITIKA IR JOS IGYVENDINIMO APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SUSITARIMAS

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO MOKYKLOJE TAISYKLĖS

MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS  TVARKOS APRAŠAS

SKUODO R. MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS PRADINIO UGDYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKO, DALYKO KURSO/LYGIO, DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ NEŠIOJIMO TVARKOS APRAŠAS

SKUODO R. MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 


NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos