Mosėdžio gimnazija
2018-2019 mokslo metų kalendorius
Pamokų tvarkaraštis
Mokinių pavėžėjimo kryptis ir laikas
Laisvos darbo vietos
Naudingos nuorodos
Gimnazijos facebook puslapis
Elektroninis dienynas
Paštas
Web camera
Naujienos

 

GERBIAMI TĖVELIAI,

     Jeigu dar neapsisprendėte, kam skirti 2 proc. nuo Jūsų pajamų mokesčio, pagalvokite – gal to verta Jūsų vaiko mokykla – Mosėdžio gimnazija? Tikimės,Kad šis prašymas paskatins Jus tapti Mosėdžio gimnazijos rėmėjais. Skirdami paramą padidinsite vaikų galimybes gauti kokybiškesnį ugdymą, didesnes saviraiškos galimybes bei jaukesnę ugdymosi aplinką.

     Paskatinkite savo draugus, kaimynus, baigusius šią mokyklą mokinius padaryti tą patį.

     Paramos formą galima užpildyti 2 būdais:

  • Elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS), prisijungus per el. bankininkystę, užpildyti FR0512 formos 4 versiją.
  • Popierinę galima gauti iš klasės auklėtojo arba sekretorės, o užpildžius pristatyti sekretorei arba auklėtojui.

Paramos gavėjas: Skuodo r. Mosėdžio gimnazija, kodas 290893610.

Pagarbiai

gimnazijos direktorė

Audronė Šverienė

2019-03-22


2019-03-21


2019-03-06


2019-02-13


Susitikimas ,,STUDIJOS IR STUDENTAI“

 

            Įpusėjus žiemai, įprastai studentai baigia egzaminų sesiją ir dažniau grįžta į tėviškę pasisvečiuoti. Pasinaudodami šiuo laisvesniu studentams laikotarpiu ir pakvietėme drąsius studentus, buvusius mūsų mokinius, užsukti į gimnaziją ir pasidalinti savo studentiškomis patirtimis.                       

         Penktadienį, sausio 25 d., mūsų surengtame susitikime  ,,Studijos ir studentai“ apsilankė nedidelis būrelis buvusių šaunių mūsų gimnazijos mokinių. Savo studijų įspūdžiais ir patirtimi mielai dalijosi: Aistė Prialgauskaitė (Vilniaus universiteto verslo mokyklos tarptautinio verslo anglų kalba I kurso studentė), Julius Jonkus (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, gyvulininkystės technologijos, I kurso studentas), Gabrielė Eidėjutė (Vilniaus universitetas, Azijos ir transkultūrinių studijų instituto, sinologijos IV kurso studentė), Vidas Petrauskas (Vilniaus universitetas, bendroji medicina, V kursas), Akvilė Petrauskienė (Vilniaus universitetas,  teisė, 2 kursas). Buvo įdomu klausytis gana skirtingas studijas pasirinkusių studentų patirčių. Džiaugėmės, kad prie jų sėkmingai prisijungė Klaipėdos Universitete jau baigęs Jūrų transporto inžineriją Gabrielius Jasas, kuris perteikė ir pirmųjų darbo metų patirtį (šiuo metu dirba Klaipėdos Vakarų laivų remonto įmonėje).  

        Dėkojame mūsų šauniems studentams už nuoširdų pasidalijimą studentiškais džiaugsmais bei rūpesčiais ir už konkrečius patarimus gimnazistams – būsimiems studentams. Džiaugiamės Jūsų puikiomis studijomis ir linkime tolesnės sėkmės. Dar ne kartą lauksime Jūsų apsilankymo gimnazijoje. 

                                                  Direktorės pavaduotoja    V. Jonkuvienė 

Renginio nuotraukas rasite čia >>>

2019-01-29


2019-01-22


2019-01-10


2018-12-17


Jau šventiškai šypsosi mūsų eglutė

         Gruodžio 14d. rytą mūsų gimnazijos bendruomenė susirinko kieme, kur mus su artėjančiomis Kalėdomis pasveikino Snieguolė ir Kalėdų senelis. Visiems garsiai skaičiuojant, direktorė paprašė įžiebti mūsų eglutę. Tik įsižiebus eglutei, dangų nušvietė puikūs fejerverkai. Vėliau šventiškame šurmulyje kalėdines daineles keitė smagūs šokiai. Dėkojame antrokams bei jų mokytojoms ir 7 klasės mokiniams už linksmus šokius. Džiaugiamės kalėdinėmis pradinių klasių ir gimnazisčių ansamblio dainomis. Dėkojame Gintarui už dovanotą eglutę gimnazijai, o technikiniam personalui už jos papuošimą. Ir visiems visiems - už gerą šventinę nuotaiką. Linksmų visiems švenčių.

                                                                                Pavaduotoja V. Jonkuvienė
Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2018-12-14


Mokinių Prezidento rinkimai

Sveikiname Rytį Gliožerį

               Mūsų gimnazijoje gruodžio mėnesį buvo paskelbti mokinių Prezidento rinkimai. Norą kandidatuoti pareiškė 4 gimnazistai: Viktorija Paulauskaitė – II A kl., Gintaras Dapkus, Rytis Gliožeris ir Tomas Stanius (visi iš III B klasės). Kandidatai rungėsi sąžiningai atlikdami visus reikalavimus. Jie rinko palaikančiųjų parašus, kabino reklamas, sakė gimnazijos bendruomenei prisistatymo kalbas ir dalyvavo debatuose. .......Kiekvienas prisistatydamas iškėlė daug puikių idėjų, tad linkėtume jiems to nepamiršti ir aktyvia veikla prisidėti prie gimnazijos gyvenimo paįvairinimo.

                Rinkimų metu didžiausią balsų skaičių surinko  III B  klasės mokinys Rytis Gliožeris, tad remiantis Rinkimų komisijos protokolu Nr.2., jis tampa Mosėdžio gimnazijos mokinių Prezidentu. Sveikiname Rytį ir linkime jam visapusiškos sėkmės  

                                                                                      Rinkimų komisija
Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2018-12-14


,,Naktis mokykloje“

       Š. m. gruodžio 7-8  d. mūsų gimnazijos valančiukai (vadovė V. Jonkuvienė) DoFe komandos (vadovė - bibliotekos vedėja D. Stonkuvienė) atstovai surengė kūrybiškumo ir savanorystės skatinimo renginį ,,Naktis mokykloje“. Pagal Valančiukų kuopos projektą ,,M. Valančius ir valančiukai 100-mečio Lietuvoje“ renginyje dalyvavo Šiaulių rajono Naisių mokyklos valančiukai.

          Renginys prasidėjo konferencija ,,M. Valančius ir valančiukai 100-mečio Lietuvoje“, kurioje M. Valančiaus veiklą pristatė viešnia iš Kretingos vienuolyno. Už pakviestą lektorę esame dėkingi tikybos mokytojai M. Petrauskaitei. Konferencijos dalyviams buvo pristatytos  gimnazijos paskutinio dešimtmečio įdomiausios veiklos, projektai ir kiti pasiekimai. Po to savo kuopelių veiklas pristatė Mosėdžio ir Naisių valančiukai, o pabaigą vainikavo bendra meninė programėlė. Konferencijai pasibaigus visi draugiškai vakarieniavo. Vėliau valančiukai, lydimi DoFe komandos savanorių, išėjo pasivaikščioti po naktinį Mosėdį.

         Sugrįžę valančiukai skirstėsi į mišrias grupes, kurios dalyvavo įvairiose kūrybinėse veiklose. Atskirose patalpose projekto dalyviai rašė blaivystės laiškus, gamino kalėdinius atvirukus, netradiciškai skaitė knygas, lipdė molio dirbinius, žaidė sportinius žaidimus, šoko diskotekoje ir kt. Tad naktis neprailgo.

          Smagiai praleidę laiką su bendraamžiais, valančiukai lieka dėkingi DoFe komandai, jų vadovei D. Stonkuvienė ir mokytojai L. Sėlenienei už atsakingą partnerystę projekte.                                                    

                                                                                          Valančiukų vadovė V. Jonkuvienė
Renginio nuotraukas rasite čia>>>

2018-12-14


KVIEČIAMOS KREPŠINIO KOMANDOS

2018-10-10


KVIETIMAS

        Mūsų gimnazija pakviesta dalyvauti didžiausioje Baltijos šalyse informacinių technologijų ir verslumo renginyje #Switch, kuris vyks š.m. rugsėjo 20d. nuo 9 val., Litexpo, Vilniuje. Renginyje išskirta Jaunimo dalies programą, Švietimo programa skirta mokytojams, bei mokslo ir technologijų erdvė.

         KVIEČIAME vykti į šį renginį klasių seniūnus ir jų pavaduotojus, šių m. m. mokinius – naujokus ir kt.

           P. S. Daugiau informacijos apie renginį internetinėje svetainėje: http://switchit.l

                                                                                      Pavaduotoja ugdymui V. Jonkuvienė

2018-09-14


 

2018-08-29


Svarbi informacija: Švietimo portalo www.emokykla.lt pasikeitimai

Visa naudinga informacija mokytojams ir mokiniams dabar – www.emokykla.lt.

Kviečiame mokytojus ir moksleivius registruotis Švietimo portale, gauti po penkias nemokamas Microsoft Office 365 ProPlus licencijas ir programinę įrangą sudiegti asmeniniuose įrenginiuose.

Kviečiame jungtis prie mūsų „Facebook“ grupės, kurioje jau yra susibūrusi nemaža švietimu besidominčių bendruomenė: https://www.facebook.com/emokykla/ .

2018-06-202018-05-23


projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 Vykdomas projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). "

 Skuodo rajono savivaldybės administracija tapo šio projekto partnere. Projekte dalyvauja: Bartuvos progimnazija, Mosėdžio gimnazija ir Ylakių gimnazija. Greitu laiku mokyklas pasieks pirmieji 1-4 klasių priemonių ir įrangos komplektai. Jau yra paruošta ir projekto svetainėje „Vedlys“ patalpinta medžiaga mokytojams, kaip ugdyti mokinių gebėjimus naudojantis įsigytomis priemonėmis.

 Balandžio mėnesį buvo paskelbtas atviras konkursas, kurio metu buvo perkamos gamtos ir technologinių mokslų 5-8 kl. priemonės. Planuojama, kad šios priemonės mokyklas pasieks 2019 m. I ketvirtį. 

 Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

 Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas. Perkami mokymo priemonių ir įrangos komplektai atskirai 1–4 kl. ir 5–8 kl. mokykloms, kurios vykdo atitinkamas bendrojo ugdymo programas.

 Gamtos ir technologinių mokslams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.

 Bus parengta metodinė medžiaga mokytojams, t. y. lakoniški pamokų aprašymai ir trumpi filmukai, kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose.

 Projektui įgyvendinti skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 6 950 880,43 eurų.

 Projekto trukmė: 28 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2019 m. liepos 22 d

 2018-05-18


2018-05-02


 GERBIAMI TĖVELIAI,

        Jeigu dar neapsisprendėte, kam skirti 2 proc. nuo Jūsų pajamų mokesčio, pagalvokite – gal to verta Jūsų vaiko mokykla – Mosėdžio gimnazija? Tikimės,

Tikimės, kad šis prašymas paskatins Jus tapti Mosėdžio gimnazijos rėmėjais. Skirdami paramą padidinsite vaikų galimybes gauti kokybiškesnį ugdymą, didesnes saviraiškos galimybes bei jaukesnę ugdymosi aplinką.

        Paraginkite tą patį padaryti savo draugus, kaimynus bei mokinius, baigusius šią mokyklą.

        Paramos formą galima užpildyti elektroninėje deklaravimo sistemoje (EDS), prisijungus per el. bankininkystę, užpildant FR0512 formos 3 versiją.

Paramos gavėjas: Skuodo r. Mosėdžio gimnazija, kodas 290893610.

 Parsiūstą formą rasite čia>>>

               Pagarbiai

               gimnazijos direktorė

               Audronė Šverienė

2018-04-25


"Vibe Lift" pozityvios energijos festivalyje buvo smagu

     Balandžio 27 d. Skuodo rajono mokyklų aktyviausi moksleiviai turėjo galimybę dalyvauti "Vibe Lift" pozityvios energijos festivalyje. Mūsų rajono ambasadoriumi renginyje buvo mūsų gimnazistas Gintaras Dapkus, kuris dar  prieš mėnesį pradėjo rūpintis bilietais visų vykstančių mokyklų mokiniams ir jų mokytojams. Mes, mosėdiškiai, organizuodami šią kelionę užsakėme net dviejų aukštų autobusą.

     Reginį  Vilniaus ,,Siemens‘‘ arenoje organizavo SMK kolegija. Renginyje gyvenimo patirtimi dalijosi ir apie savo tikslų turėjimą  bei pozityvumą jauniems žmonėms kalbėjo įžymūs, žinomi žmonės ( G. Skučaitė, A. Bružas, J. Jankevičius, A. Valinskas ir kt.). Festivalio muzikinėje programoje  gerą nuotaiką kūrė jaunimo tarpe populiarūs atlikėjai (,,X faktorius“, ,,Lietuvos balsas“ ir kt.).

      Į festivalį iš mūsų rajono vyko 6 mokyklų: Mosėdžio gimnazijos (pavaduotoja V. Jonkuvienė), Skuodo  P. Žadeiko gimnazijos (mokytoja K. Petrulevičiūtė), Ylakių gimnazijos ir Barstyčių pagrindinės mokyklos (mokytojos J. Liekytė ir J. Baranauskaitė), Šačių pagrindinės  mokyklos (pavaduotoja L. Paulauskaitė ), Lenkimų  S. Daukanto daugiafunkcinio centro pagrindinės mokyklos ir Skuodo KVAP mokyklos  - mokiniai, kuriuos lydėjo paminėti ugdymo karjerai koordinatoriai. Nors kėlėmės gana anksti, o kelionė tiek pirmyn, tiek atgal buvo gana ilga, bet grįžome laimingi ir pozityviai nusiteikę. Juk kaip teigė šio festivalio rengėjai, ,,Gyvenimas per trumpas, kad sėdėtum namuose! “.

Išvykos koordinatorė pavaduotoja V. Jonkuvienė

2018-04-25


 Šviečiamosios gyvulininkystės programa

      Šviečiamosios gyvulininkystės programaĮgyvendindami  Žemės ūkio ministerijos Šviečiamosios gyvulininkystės programą ,,Augink. Rūpinkis. Mylėk.“ mūsų gimnazijos trečiokai, kuriai vadovauja mokytoja  E. Petrauskienė, keliavo į M. Ivanausko mini zoo sodą Salantuose. Mus pasitiko  pats šeimininkas, kuris vaizdžiai pristatė kiekvieno gyvūnėlio charakterio ypatybes, gyvenimo sąlygas bei maitinimosi įpročius. Mokiniai susidomėję vaikščiojo nuo vieno narvo prie kito, kur galėjo stebėti drauge gyvenančius tiek naminius , tiek ir ne mūsų krašto paukščius, kaip antai: stručiai, povai, fazanai ir kt. Žinoma, ilgiausiai vaikai stoviniavo prie niekada nematytos dygliakiaulės ir draugiškos lamos aptvarų.
      Grįžtant dar aplankėme  A. ir K. Beniušių gyvulininkystės ūkį Šauklių  kaime. Šeimininkė aprodė  didžiulę fermą bei modernią pienininkystės įrangą.  Vaikai džiaugėsi iš arti pamatę tokią gausybę karvių ir mažų veršiukų. Ekskursiją užbaigėme šeimininkės kaimo turizmo sodyboje. Čia vaikai smagiai palakstė po dideles žalias erdves ir net turėjo galimybę užlipti į pilį, sukrautą iš   lauko akmenų. Už puikius dienos įspūdžius esame dėkingi aplankytų ūkių šeimininkams.Vaikams smagiau augti , kaskart vis daugiau pažįstant aplinkinį pasaulį ir gyvūnėlius.

  Programos koordinatorė  V. Jonkuvienė

218-04-25


Karjeros diena „Pasirinkimų labirintai“ 
2018 balandžio 13 d. (penktadienis) 

1 pamoka (8.00 – 8.45 val.) – pamokos pagal tvarkaraštį kabinetuose.
2 pamoka (8.55 – 9.40 val.) – susitikimas aktų salėje.

9.50 – 12.50 val.  – UŽSIĖMIMAI KABINETUOSE.
13.00 val. - spektaklis ,,Žaidimas be taisyklių"  (aktų salėje).


Užsiėmimų tvarkaraštį rasite čia >>>

2018-04-12


Gal ir mes prisidėjome prie ,,Žalgirio“ pergalės???


     Kovo 30 d. gausus būrys projekto ,,Sportas – mūsų aistra ir tradicijos“ dalyvių bei  rėmėjų išvyko į Kauną. Šią kelionę paskyrėme Lietuvos 100 - mečiui paminėti,  todėl kelionės metu dar aplankėme ir istorines vietas: Kauno IX fortą bei Vytauto Didžiojo karo muziejų. Buvo džiugu, kad Kauno arenoje susirinkome  apie 100 mosėdiškių ir galėjome kartu su 15 000  sirgalių giedoti Lietuvos himną bei aistringai palaikyti kiekvieną ,,Žalgirio“ metimą

     O už šią puikią galimybę esame dėkingi ilgamečiams projekto  rėmėjams: Jolantos ir Eurelijaus Žukauskų šeimai, A. Reliugai (UAB ,,Mirilda“), R. Charčiūnienei  (UAB ,,Termotekstile“), J. Kabalinienei  (UAB ,,Mitett“), A. Sendrauskui  (UAB ,,Skalsa“),  A. Kataržiui (P.Į. ,,Kūlis“). Džiaugiamės ir dėkojame naujiems projekto rėmėjams: ūkininkams R. Jonkui bei J. Baužiui iš Šauklių ir verslininkui V. Dainauskui iš Skuodo. Nuoširdžiausiai norime padėkoti mūsų gimnazijos direktorei A. Šverienei, Mosėdžio seniūnei J. Ažondenienei ir Skuodo r. savivaldybės merui P. Pušinskui. Dėkojame projekto žaidėjams, dalyviams bei jų šeimų nariams už stiprią bendrystę ir Mosėdžio tradicijų saugojimą. Tik visų bendrų pastangų ir geranoriškumo dėka 100  mosėdiškių turėjo tokią įsimintiną progą – savo širdimi bei aistromis prisidėti prie išskirtinės ,,Žalgirio“ komandos pergalės

     Projekto vadovai:V. Jonkuvienė ir  A. Drakšas

Renginio nuotraukas rasite čia

2018-04-04NaujienosNaujienų archyvasStruktūra ir kontaktaiVeiklaPaslaugosBibliotekaFotogalerijaInformacija MokiniamsAbiturientų laidos